A Xunta non fai nada para a protección, difusión e posta en valor da arquitectura tradicional en pedra seca

PARTICIPA