A Xunta leva dous anos co censo de solo empresarial paralizado

PARTICIPA