A Xunta está a tratar con desidia a rehabilitación do Hospital de San Miguel no barrio da Tinería de Lugo

PARTICIPA