A Xunta debe garantir o tratamento das augas residuais de Ponteareas

PARTICIPA