A Xunta bloquea a normativa sobre comedores escolares

PARTICIPA