A Lei de Ordenación Farmacéutica ten moi pouco de sanitaria e moito de empresarial

PARTICIPA