A Lei de Ordenación Farmacéutica incorporará a proposta socialsita para acotar a dispensación a domicilio

PARTICIPA