A Lei de Acompañamento aos Orzamentos modifica 30 normas sen debate nin informes preceptivos

PARTICIPA