A falla de proactividade e comrpomiso da Xunta no exercicio das súas competencias provocou o inicio caótico do curso escolar

PARTICIPA