A desidia de Sanidade deixa a Vilaboa sen a metade do persoal sanitario

PARTICIPA