A deriva sanitaria do goberno deixa desatendida á comarca de Ulla – Umia

PARTICIPA