A Consellería de Política Social debe recibir ás traballadoras do Consorcio Galego de Benestar

PARTICIPA