09/10/2018

Intervención do portavoz do Grupo Socialista no Debate do Estado da Autonomía

• INTRODUCIÓN Sr. Núñez Feijóo, Castelao hoxe é reivindicado por todos, felizmente, pero foi un galeguista, deputado do Frente Popular e exiliado. Non debemos obviar o
09/10/2018

O presidente da Xunta presenta un “exercicio continuísta a partir dun balance que falsea a realidade”

O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, lamentou que a primeira intervención do presidente da Xunta no Debate do Estado da Autonomía ofrecera un “exercicio
PARTICIPA