Soneira: “Os recortes do PP no servicio de vixilancia dos atuneiros que faenan no Índico provocan inseguridade”

Soneira:  “Os recortes do PP no servicio de vixilancia dos atuneiros que faenan no Índico provocan inseguridade”

Soneira: “Os recortes do PP no servicio de vixilancia dos atuneiros que faenan no Índico provocan inseguridade”

A portavoz de Pesca do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, Marisol Soneira anunciou hoxe que rexistrou diversas iniciativas na Cámara Autonómica nas que esixe explicacións ao Goberno de Feijoo sobre a decisión do Goberno de Mariano Rajoy para non seguir subvencionando a seguridade privada que levan a bordo os atuneiros españois que faenan no Índico.

Advirte que “non fai fa

lla lembrar que, aínda que os barcos non son maioritariamente de Galicia, nas súas tripulacións hai un número moi significativo de galegos”. E lembra que por desgraza “xa coñecimos episodios de piratería nestas augas onde os galegos eran maioría”.

Soneira replica que diante desta decisión do Goberno central quere saber “que posición mantén a Xunta de Galicia?. E si foi consultado o Goberno Galego polo Goberno Central sobre a idoneidade desta medida?”.

A deputada pregunta si ten coñecemento a Xunta de Galicia de que medidas vai a promover o Goberno do Estado para garantir a seguridade dos barcos e das tripulacións que faenan no Indico?, e tamén si ten previsto a Xunta de Galicia propoñer algunha?.

zp8497586rq

32641281A

Artigos relacionados

Pechar