Reclaman no Senado que o goberno aposte polo medio ambiente e por un novo modelo de economía sustentable para saír da crise

Reclaman no Senado que o goberno aposte polo medio ambiente e por un novo modelo de economía sustentable para saír da crise

Reclaman no Senado que o goberno aposte polo medio ambiente e por un novo modelo de economía sustentable para saír da crise

Miguel Fidalgo pide un Pacto pola auga e solicita ao Executivo que as medidas que adopte no ámbito ambiental sexan coherentes coas normas da UE e que respecten as competencias das Comunidades Autónomas

O Grupo Parlamentario Socialista no Senado, a través do seu portavoz no medio Ambiente e Cambio Climático, Miguel Fidalgo, defenderá na sesión plenaria do próximo martes, 5 de xuño, unha Moción consecuencia de interpelación na que reclama ao Goberno que aposte polo medio ambiente e por un novo modelo de economía sustentable para saír da crise. A través da citada proposta, tamén se pide un Pacto pola auga e que as medidas adoptadas polo Executivo no ámbito ambiental sexan coherentes coas normas e programas da UE e respecten o marco competencial das Comunidades Autónomas.

Fidalgo desmentiu que o medio ambiente sexa un obstáculo para o desenvolvemento económico e afirmou que “é unha gran oportunidade para impulsar un novo modelo de economía sustentable dirixido a sacar a este país da crise”. Neste sentido, sinalou que para iso, é necesario traballar nas diferentes políticas ambientais, en coherencia cos distintos programas e coa normativa xurídica existente na Unión Europea,

Ademais, o senador do PSOE por Ourense subliñou que é imprescindible impulsar a participación da sociedade civil e o concerto das diferentes Administracións Públicas para construír consensos.

A continuación, Miguel Fidalgo pasou a detallar o contido da súa moción. En primeiro lugar, reclámase ao Goberno que as diferentes medidas lexislativas e os programas de actuación que promova no ámbito ambiental sexan coherentes coas normas e programas da Unión Europea e cos compromisos internacionais de España nesta materia.

Tamén se pide ao Executivo que as medidas lexislativas e programas que adopte sexan respectuosas coas competencias autonómicas e locais nesta materia.

O Grupo Socialista aposta, ademais, por promover un Pacto pola auga coa participación de Comunidades Autónomas e das entidades e sectores sociais afectados, no contexto dunha Planificación Hidrológica de consenso e participación.

Doutra banda, a moción propón que as asignacións dos dereitos concesionales da auga xestiónense exclusivamente polas Administracións Públicas, evitando a compravenda de dereitos entre particulares, con singular celo, naqueles acuíferos sobreexplotados que sosteñen ecosistemas especialmente vulnerables.

Noutro punto da iniciativa socialista solicítase que as medidas lexislativas que acometa o Goberno e que afecten o medio ambiente e sexan impulsadas por calquera ministerio, respecten os principios básicos de transparencia e de participación cidadá, a través do Consello Asesor de medio Ambiente ou de calquera outro órgano establecido.

Miguel Fidalgo resaltou os dous últimos puntos da moción. No primeiro deles, ínstase o Goberno a cumprir cos compromisos internacionais adquiridos en materia de loita contra o Cambio Climático e a que desenvolver e aplique as Resolucións da Comisión Mixta Congreso-Senado constituída ao efecto na pasada lexislatura. No segundo punto, reclámase ao Executivo que traballe na Unión Europea, cos grupos parlamentarios e a sociedade civil, para conseguir acordos de avance no Cume Río+20, en consonancia coas propostas de resolucións do grupo de expertos creado por Nacións unidas para a sustentabilidade.

jfdghjhthit45

32641281A

Artigos relacionados

Pechar