Os socialistas esixen que a Xunta actúe co Ministerio para "garantir a cota de bocarte" e manter a actividade do cerco

Os socialistas esixen que a Xunta actúe co Ministerio para "garantir a cota de bocarte" e manter a actividade do cerco

O Grupo dos Socialistas de Galicia presentou unha batería de iniciativas nas que lle esixe á Xunta que se dirixa ao ministerio (MAGRAMA) para que, “de xeito inmediato dispoña para os barcos galegos de cerco da CIEM IX A a cota suficiente de bocarte para que poidan manter a súa actividade”, ben sexa “asumindo o compromiso adquirido no seu día polo secretario xeral do ministerio de poñer máis cota ou ben acudindo ao mecanismo de flexibilidade que permite traspasar ata un 10 % da cota do ano seguinte”, segundo explica o voceiro de Pesca, José Ramón Val Alonso.

Val Alonso censura que “a irrisoria cota de bocarte da que dispón a flota galega” na zona CIEM IX A “está a causar uns importantes prexuízos aos barcos galegos de cerco, que levan xa varios anos sufrindo un trato totalmente discriminatorio por parte do Goberno do Estado”. Galicia dispón do 1,14 % do total da cota desta especie para a zona CIEM IX A, “unha cantidade totalmente insuficiente que na práctica ten suposto o peche da pesquería desde o pasado mes de febreiro do ano en curso”, xa que “dos últimos intercambios que o Goberno español realizou co Goberno portugués, a Galicia únicamente lle corresponderon 12 toneladas fronte as 1.100 toneladas que marcharon para Andalucía, e todo isto diante dun Goberno galego totalmente impasible e submiso”, denuncian os socialistas.

O deputado lembra que “o anterior secretario xeral de Pesca do MAGRAMA asumira no seu momento a posibilidade de flexibilizar e poñer a dispor do sector máis cota se chegado o momento fose preciso”, compromiso que a día de hoxe non se ten materializado. Nas diferentes iniciativas parlamentarias, os socialistas preguntarán que xestións ten feito ata agora o goberno galego e que medidas pensa tomar ante unha situación crítica para o cerco.

32641281A

Deixar a resposta

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pechar