Miguel Fidalgo reclama un Plan de actuación contra os incendios forestais dirixido á súa prevención, loita e restauración dos danos

Miguel Fidalgo reclama un Plan de actuación contra os incendios forestais dirixido á súa prevención, loita e restauración dos danos

Miguel Fidalgo reclama un Plan de actuación contra os incendios forestais dirixido á súa prevención, loita e restauración dos danos

O senador socialista galego pide un pacto social e político que implique a todas as administracións e solicita a creación dun Relatorio na Cámara Alta que diagnostique as causas e elabore propostas para loitar contra os incendios

Tamén considera necesario impulsar un Plan de choque, de acordo coas competencias das Comunidades Autónomas, para aqueles espazos nos que periodicamente se repiten os incendios

O Voceiro do PSOE en Medio e Cambio Climático e senador por Ourense, Miguel Fidalgo, defenderá na sesión plenaria da próxima semana unha moción consecuencia de interpretación na que reclamará ao Goberno un Plan de actuación contra os incendios forestais dirixido á súa prevención, loita e restauración dos danos, favorecendo un Pacto social e político que teña en conta unha serie de criterios.

Neste sentido, Fidalgo solicitará que se implique a todas as Administracións e, en cada unha delas, a todas as áreas de Goberno, no marco das súas competencias. Tamén pedirá que se planifique a restauración dos espazos queimados, a protección do chan e a capa vexetal evitando a erosión, a recuperación dos espazos naturais e a súa reforestación con criterios que favorezan a súa resistencia ao lume.

O parlamentario do PSOE detallou que a moción propón ademais que o Executivo inclúa actuacións para evitar os incendios intencionados, descubrir os seus autores e levalos ante a xustiza e incluír accións para evitar os causados por neglixencias, para detectalos de forma máis rápida e actuar en calquera conato.

A iniciativa socialista defende que se inclúan accións para evitar a acumulación de combustible nos montes, que se favoreza as medidas de servicultura e utilización da biomasa como fonte de enerxía, que se reduzan os espazos continuos do bosque, favorézase a diversidade de especies con aquelas autóctonas máis resistentes ao lume e os espazos de uso agrario e gandeiro que fai de devasas natural.

Por outra parte, Miguel Fidalgo reclamará ao Goberno que prevexa actuacións específicas para os Parques Naturais, Rede Natura e outros espazos con protección específica e que teña en conta a situación de envellecemento e abandono de moitas zonas rurais e tome medidas para fixar poboación nesas zonas. Tamén, que promova a necesaria Ordenación Territorial, tendo en conta cuestións como a proximidade de vivenda e outras instalacións próximas aos montes, os novos usos de ocio, as zonas próximas a áreas urbanas e outras circunstancias que supoñen novos riscos.

Fidalgo indicou que a moción destaca a importancia de que se teña en conta as previsións da ONU en relación cos efectos do Cambio Climático para España que prevé cambios extremos con períodos de seca severos, temperaturas moi altas e un proceso de desertización que demanda unha acción urxente e contundente para solucionar este problema.

Noutra orde de cousas, a iniciativa do PSOE propón que se promovan os usos e o aproveitamento dos bosques, favorecendo a súa rendibilidade, o seu desenvolvemento económico, tendo en conta os propietarios que supoñen o 70% da superficie forestal e que se fortalezan os medios e plans impulsados polos gobernos anteriores para previr, detectar e combater os incendios, así como as de desenvolvemento do medio rural.

Miguel Fidalgo pedirá que se apliquen as novas tecnoloxías e a innovación na sensibilización, prevención, vixilancia, detección, loita contra os incendios así como na actuación para protección do chan e restauración dos espazos afectados e que se actúe na mellora das infraestruturas como devasas, accesos, puntos de auga, para medios aéreos e terrestres, vixilancia e localización do risco.

Fidalgo tamén fará fincapé en que se teña en conta a Estratexia Europea Forestal e demais plans e medidas da Unión Europea, que se dote a estes plans dos recursos presupostarios necesarios para unha acción política prioritaria e que se apliquen novos recursos como os que se obteñan das poxas de emisións e outras fontes de recursos ambientais.

Por outra parte, a moción presentada polo PSOE propón ademais que se impulse un Plan de Choque, de acordo coas competencias das diferentes Comunidades Autónomas, específico para aqueles espazos nos que periodicamente se repiten graves incendios forestais, implicando aos municipios, colectivos agrarios, gandeiros, forestais, ambientais, traballadores, técnicos, científicos e organizacións civís que poden contribuír a evitar os incendios e as súas graves consecuencias.

Por último, Miguel Fidalgo incluíu un novo apartado da moción no que se argumenta que, para contribuír a estes obxectivos, o Senado debe acordar a creación dun Relatorio, no seo da Comisión de Medio e Cambio Climático, que teña como obxecto diagnosticar as diferentes causas que orixinan a catástrofe dos incendios forestais e elaborar propostas para loitar contra estes e para reparar os danos ambientais e económicos que ocasionan.

Fidalgo aclarou que hai que formular de novo a necesidade de afrontar a eiva dos incendios forestais como un problema de Estado de primeira orde e engadiu que se deben poñer en marcha todas as medidas do conxunto da sociedade e das administracións para converter estas catástrofes en cousa do pasado.

32641281A

Artigos relacionados

Deixar a resposta

Pechar