Garmendia confirma que a Axencia Estatal de Investigación xa ten borrador de Estatutos

Garmendia confirma que a Axencia Estatal de Investigación xa ten borrador de Estatutos

Garmendia confirma que a Axencia Estatal de Investigación xa ten borrador de Estatutos

O viceportavoz socialista de Ciencia, Domingo Tabuyo, destacou en pregunta oral á ministra Garmendia -na última sesión de control da presente lexislatura-, o importante papel que desempeña a Axencia Estatal de Investigación, cuxa creación recolle a Lei de Ciencia aprobada polo Goberno Socialista o pasado mes de maio.

Durante a súa intervención no Pleno, Tabuyo resaltou que “a Lei de Ciencia, recentemente aprobada polo Goberno Socialista, foi froito dun gran esforzo de consenso cos grupos parlamentarios, dun amplo diálogo con todos os actores implicados na materia e cunha clara vocación de trazar as liñas mestras que deben dirixir estas políticas nas próximas décadas”.

Ao seu xuízo, “Esta Lei é un importante legado ao conxunto da sociedade española, que impulsará e proxectará a nosa Ciencia e Innovación a postos de gran relevancia no concerto internacional”.

No contexto da Lei, o viceportavoz socialista incidiu en “a importancia da creación da Axencia Estatal de Investigación, como encargada do financiamento e a avaliación da investigación, co claro obxectivo de proporcionar maior estabilidade e eficacia a un sistema que debe xerar coñecemento, potenciar as actividades I D I e favorecer unha mellor transferencia do mesmo ao conxunto da sociedade para, en definitiva, mellorar a calidade de vida dos cidadáns”

“Se pomos os medios para que o coñecemento incorpórese de maneira efectiva ao mundo produtivo, entón xerará valor e será o elemento crave para lograr o ansiado e pretendido cambio de modelo que buscamos” -sostivo.

Neste sentido, apuntou que “a Axencia deberá liderar o sistema español de Ciencia e Tecnoloxía, en colaboración e cooperación con outras axencias estatais, Universidades, OPIS e empresas” e que “a súa actuación debe rexerse por criterios de calidade, autonomía, transparencia, imparcialidade, rendición de contas, aplicación de estándares internacionais, eficacia e eficiencia”

En resposta a Tabuyo, Garmendia confirmou que o Ministerio xa elaborou o borrador de estatutos da Axencia, que xa foi contrastado con axentes do sistema como a Confederación de Sociedades Cientíticas de España ou a Conferencia de Reitores das Universidades Españolas, e que “hoxe mesmo” o Ministerio fará chegar devandito borrador aos portavoces de todos os grupos parlamentarios “porque desexamos que o clima de diálogo e consenso que logramos para a Lei consolídese definitivamente, facendo da política científica unha verdadeira política de estado”.

Garmendia explicou que o modelo de Axencia no que traballou o Ministerio permitirá establecer un marco estable de financiamento para o sistema científico español, introduce a xestión dos recursos por obxectivos e permite unha planificación menos dependente dos ritmos orzamentarios.

32641281A

Artigos relacionados

Deixar a resposta

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pechar