Aprobada por unanimidade a proposta do PSOE para adaptar os trámites de acceso á nacionalidade para as persoas con minusvalidez

Aprobada por unanimidade a proposta do PSOE para adaptar os trámites de acceso á nacionalidade para as persoas con minusvalidez

Aprobada por unanimidade a proposta do PSOE para adaptar os trámites de acceso á nacionalidade para as persoas con minusvalidez

O PP rexeita unha proposición non de lei en apoio ás persoas con espiña bífida e as súas familias pedía que eximir a estes pacientes do copagamento e derrogar os recortes en Dependencia

A Comisión para as Políticas Integrais da Minusvalidez aprobou hoxe, por unanimidade, unha iniciativa do Grupo Socialista para que "se revise a normativa de acceso" "á nacionalidade por residencia" para adaptala á Convención sobre os dereitos das persoas con minusvalidez da ONU, evitando a discriminación que poidan sufrir as persoas con minusvalidez,".

A tal fin, realizaranse "as modificacións e adaptacións necesarias e adecuadas para garantir que as persoas con minusvalidez poidan acceder á nacionalidade por residencia, mediante os axustes razoables que lles permitan acreditar a súa 'boa conduta cívica' e 'suficiente grao de integración na sociedade española' en igualdade de condicións".

Ata a entrada en vigor das modificacións anteriores, o texto acordado polos grupos parlamentarios insiste en que se traballe "para evitar novas situacións de discriminación de persoas con minusvalidez".

A voceira socialista de Políticas integrais da Minusvalidez, Laura Seara, que defendeu esta iniciativa, ten subliñado que "a Convención sobre os dereitos das persoas con minusvalidez da ONU explicitar a obriga dos Estados asinantes a prestar apoio ás persoas con minusvalidez para que alcancen a plena igualdade xurídica", que debería "garantirse en calquera procedemento administrativo", pero que "non sempre se fai efectiva".

Seara referiuse ao caso, acontecido a finais do pasado ano, dun home de orixe ecuatoriana con minusvalidez psíquica recoñecida do 67%, ao que a Audiencia Nacional lle denegou a nacionalidade española por non superar os trámites requiridos na realización dun test.

O problema -explicou- é que á hora elaborar ese test non se fixeran as "as modificacións e adaptacións necesarias e adecuadas para garantir ás persoas con minusvalidez o exercicio en igualdade de condicións de todos os dereitos humanos e liberdades fundamentais", tal como establece a Convención da ONU, e "con ese nivel de minusvalidez era imposible facer satisfactoriamente esta proba".

"Non" se fixeron "os axustes razoables no cuestionario, non se lle deron os apoios necesarios como falicitadores co Rexistro Civil, a Administración estaba obrigada aplicar estas modificacións para que este cidadán puidese acceder a un dereito en igualdade de condicións. Este cidadán estaba integrado na sociedade, pero non se lle deron as mesmas oportunidades", puxo de manifesto.

Seara recordou que "o Código Civil só esixe 'boa conduta cívica' e 'suficiente grao de integración na sociedade española' como requisitos legais" "para o outorgamento da nacionalidade". A interpretación de que non existe ese grao de integración cando a capacidade psíquica impide reter datos ou expresalos verbalmente é "intolerable e discriminatorio", ademais de que "vulnera a Convención da ONU e o principio de constitucional de Igualdade", afirmou.

A deputada socialista considera que, nestes casos, é necesario aplicar "elementos correctores para os que parten dunha situación de desigualdade" e sostén que "as administracións públicas deben velar por evitar toda discriminación que afecte ou poida afectar ás persoas con minusvalidez".

Para iso -reiterou- " hai que realizar os cambios normativos necesarios nos procesos de estranxeiría e nacionalidade para introducir os axustes razoables para as persoas con minusvalidez, que lles permita acreditar suficientemente o seu grao de integración e os seus vínculos co noso país," revisando a normativa de acceso á nacionalidade por residencia para adaptala á Convención da ONU.

Apoio ás persoas con espiña bífida

Por outro lado, o PP rexeitou nesta mesma Comisión outra proposición non de lei do PSOE, en apoio ás persoas con espiña bífida e as súas familias.

A deputada socialista Gracia Fernández reclamou que se exima estes pacientes do copagamento na prestación farmacéutica, ortoprotésica, de produtos dietéticos e no transporte sanitario non urxente, e que se derroguen todas as medidas de recorte no Sistema de Atención á Dependencia.

Tamén pedía intensificar os esforzos en prevención e atención diagnóstica; garantir unha axeitada atención multidisciplinar; que se elaboren criterios técnicos para crear as unidades hospitalarias de atención e coidados a estes pacientes que sexan necesarias; e que se impulse a investigación.

32641281A

Artigos relacionados

Deixar a resposta

Pechar