Escort istanbul

O PSdeG esixe na Deputación que Baltar e o PP se posicionen contra a incineradora do Irixo

O portavoz socialista na Deputación, José Ignacio Gómez Pérez, presentou a moción socialista rexistrada na Deputación contra a incineradora sur, para que depois da manifestación do pasado sábado, que foi “un clamor”, “Baltar e o PP se posicionen claramente a favor dos veciños”.

O deputado lembrou a Baltar que sempre dixo que non apoiaría a incineradora no caso de haber rexeitamento por parte dos cidadáns. Un rexeitamento que o pasado sábado se viu plasmado na manifestación do Irixo, e que a xuízo do deputado socialista se refrendará na manifestación do vindeiro 29 de xaneiro no Carballiño.

Gómez explicou que a falta de rigor do PP na súa postura sobre a incineradora pode ter a súa orixe nunha estratexia electoralista, porque o máximo responsable da ubicación desta planta na nosa provincia é Feijóo, quen ten dado mostras inequívocas de que o adianto electoral vai ser inminente.

Así, os anuncios baleiros de contidos aos que o PP nos ten acostumados en época preelectoral, como a fábrica de coches eléctricos, esta vez dirían que incineradora non iría no Carballiño para logo facer “o que lles dea a gana”.

O portavoz socialista na Deputación denunciou tamén o engano detrás do modelo que pretende instaurar o PP, porque “están xogando cos postos de traballo intentando manipular á xente”. Pero o número de empregos dos que fala é imposible nun modelo de incineración.

Explicou que o modelo contrario, de reciclaxe, que era o que se ía poñer en marcha no parque medioambiental de Carballeda de Avia, si crearía postos de traballo.

Con esta moción, que ten o mesmo espírito que a probado por unanimidade polo pleno do Carballiño, os socialistas esperan que Baltar e a Deputación se posicionen claramente en cotra da incineradora, e non respondan a intereses electorais.

Neste sentido sinalou as “curiosas” declaracións do portavoz do PP na Deputación, Plácido Álvarez, nas que afirma que “se el fora alcalde do Carballiño tamén votaría en contra da incineradora”, mostra de que “eles mesmos non cren nesto e consideran que non é boa para nós”.

Así, e por segunda vez en dous meses, os socialistas levan á Deputación unha moción para que o Pazo provincial en pleno rexeite a instalación de dita planta na nosa provincia.

Os comentarios están pechados

escort izmit

Arquivado en Sen categorizar · Etiquetas

Os comentarios están pechados

escort izmit
ralph lauren polo ralph lauren sale uk ralph lauren outlet uk
-").toLowerCase();r=e.getAttribute(i);if(typeof r=="string"){try{r=r==="true"?!0:r==="false"?!1:r==="null"?null:s.isNaN(r)?a.test(r)?s.parseJSON(r):r:parseFloat(r)}catch(o){}s.data(e,n,r)}else r=t}return r}function c(e){for(var t in e)if(t!=="toJSON")return!1;return!0}function h(e,n,r){var i=n+"defer",o=n+"queue",u=n+"mark",a=s.data(e,i,t,!0);a&&(r==="queue"||!s.data(e,o,t,!0))&&(r==="mark"||!s.data(e,u,t,!0))&&setTimeout(function(){!s.data(e,o,t,!0)&&!s.data(e,u,t,!0)&&(s.removeData(e,i,!0),a.resolve())},0)}function L(){return!1}function A(){return!0}function H(e,n,r){var i=s.extend({},r[0]);i.type=e,i.originalEvent={},i.liveFired=t,s.event.handle.call(n,i),i.isDefaultPrevented()&&r[0].preventDefault()}function j(e){var t,n,r,i,o,u,a,f,l,c,h,p,d,v=[],m=[],g=s._data(this,"events");if(e.liveFired===this||!g||!g.live||e.target.disabled||e.button&&e.type==="click")return;e.namespace&&(p=new RegExp("(^|\.)"+e.namespace.split(".").join("\.(?:.*\.)?")+"(\.|$)")),e.liveFired=this;var y=g.live.slice(0);for(a=0;an)break;e.currentTarget=i.elem,e.data=i.handleObj.data,e.handleObj=i.handleObj,d=i.handleObj.origHandler.apply(i.elem,arguments);if(d===!1||e.isPropagationStopped()){n=i.level,d===!1&&(t=!1);if(e.isImmediatePropagationStopped())break}}return t}function F(e,t){return(e&&e!=="*"?e+".":"")+t.replace(T,"`").replace(N,"&")}function V(e){return!e||!e.parentNode||e.parentNode.nodeType===11}function $(e,t,n){t=t||0;if(s.isFunction(t))return s.grep(e,function(e,r){var i=!!t.call(e,r,e);return i===n});if(t.nodeType)return s.grep(e,function(e,r){return e===t===n});if(typeof t=="string"){var r=s.grep(e,function(e){return e.nodeType===1});if(U.test(t))return s.filter(t,r,!n);t=s.filter(t,r)}return s.grep(e,function(e,r){return s.inArray(e,t)>=0===n})}function st(e,t){return s.nodeName(e,"table")?e.getElementsByTagName("tbody")[0]||e.appendChild(e.ownerDocument.createElement("tbody")):e}function ot(e,t){if(t.nodeType!==1||!s.hasData(e))return;var n=s.expando,r=s.data(e),i=s.data(t,r);if(r=r[n]){var o=r.events;i=i[n]=s.extend({},r);if(o){delete i.handle,i.events={};for(var u in o)for(var a=0,f=o[u].length;a
 
Escort istanbul

O PSdeG esixe na Deputación que Baltar e o PP se posicionen contra a incineradora do Irixo

O portavoz socialista na Deputación, José Ignacio Gómez Pérez, presentou a moción socialista rexistrada na Deputación contra a incineradora sur, para que depois da manifestación do pasado sábado, que foi “un clamor”, “Baltar e o PP se posicionen claramente a favor dos veciños”.

O deputado lembrou a Baltar que sempre dixo que non apoiaría a incineradora no caso de haber rexeitamento por parte dos cidadáns. Un rexeitamento que o pasado sábado se viu plasmado na manifestación do Irixo, e que a xuízo do deputado socialista se refrendará na manifestación do vindeiro 29 de xaneiro no Carballiño.

Gómez explicou que a falta de rigor do PP na súa postura sobre a incineradora pode ter a súa orixe nunha estratexia electoralista, porque o máximo responsable da ubicación desta planta na nosa provincia é Feijóo, quen ten dado mostras inequívocas de que o adianto electoral vai ser inminente.

Así, os anuncios baleiros de contidos aos que o PP nos ten acostumados en época preelectoral, como a fábrica de coches eléctricos, esta vez dirían que incineradora non iría no Carballiño para logo facer “o que lles dea a gana”.

O portavoz socialista na Deputación denunciou tamén o engano detrás do modelo que pretende instaurar o PP, porque “están xogando cos postos de traballo intentando manipular á xente”. Pero o número de empregos dos que fala é imposible nun modelo de incineración.

Explicou que o modelo contrario, de reciclaxe, que era o que se ía poñer en marcha no parque medioambiental de Carballeda de Avia, si crearía postos de traballo.

Con esta moción, que ten o mesmo espírito que a probado por unanimidade polo pleno do Carballiño, os socialistas esperan que Baltar e a Deputación se posicionen claramente en cotra da incineradora, e non respondan a intereses electorais.

Neste sentido sinalou as “curiosas” declaracións do portavoz do PP na Deputación, Plácido Álvarez, nas que afirma que “se el fora alcalde do Carballiño tamén votaría en contra da incineradora”, mostra de que “eles mesmos non cren nesto e consideran que non é boa para nós”.

Así, e por segunda vez en dous meses, os socialistas levan á Deputación unha moción para que o Pazo provincial en pleno rexeite a instalación de dita planta na nosa provincia.

Os comentarios están pechados

escort izmit
ralph lauren polo ralph lauren sale uk ralph lauren outlet uk
*/")),t.parentNode&&t.parentNode.removeChild(t)}function Tt(e,t,n){var r=t==="width"?e.offsetWidth:e.offsetHeight,i=t==="width"?bt:wt;if(r>0)return n!=="border"&&s.each(i,function(){n||(r-=parseFloat(s.css(e,"padding"+this))||0),n==="margin"?r+=parseFloat(s.css(e,n+this))||0:r-=parseFloat(s.css(e,"border"+this+"Width"))||0}),r+"px";r=Et(e,t,t);if(r<0||r==null)r=e.style[t]||0;return r=parseFloat(r)||0,n&&s.each(i,function(){r+=parseFloat(s.css(e,"padding"+this))||0,n!=="padding"&&(r+=parseFloat(s.css(e,"border"+this+"Width"))||0),n==="margin"&&(r+=parseFloat(s.css(e,n+this))||0)}),r+"px"}function $t(e){return function(t,n){typeof t!="string"&&(n=t,t="*");if(s.isFunction(n)){var r=t.toLowerCase().split(jt),i=0,o=r.length,u,a,f;for(;i").appendTo(t),i=r.css("display");r.remove();if(i==="none"||i===""){an||(an=n.createElement("iframe"),an.frameBorder=an.width=an.height=0),t.appendChild(an);if(!fn||!an.createElement)fn=(an.contentWindow||an.contentDocument).document,fn.write((n.compatMode==="CSS1Compat"?"":"")+""),fn.close();r=fn.createElement(e),fn.body.appendChild(r),i=s.css(r,"display"),t.removeChild(an)}un[e]=i}return un[e]}function En(e){return s.isWindow(e)?e:e.nodeType===9?e.defaultView||e.parentWindow:!1}var n=e.document,r=e.navigator,i=e.location,s=function(){function B(){if(i.isReady)return;try{n.documentElement.doScroll("left")}catch(e){setTimeout(B,1);return}i.ready()}var i=function(e,t){return new i.fn.init(e,t,u)},s=e.jQuery,o=e.$,u,a=/^(?:[^#<]*(<[\w\W]+>)[^>]*$|#([\w\-]*)$)/,f=/\S/,l=/^\s+/,c=/\s+$/,h=/\d/,p=/^<(\w+)\s*\/?>(?:<\/
 
Escort istanbul

O PSdeG esixe na Deputación que Baltar e o PP se posicionen contra a incineradora do Irixo

O portavoz socialista na Deputación, José Ignacio Gómez Pérez, presentou a moción socialista rexistrada na Deputación contra a incineradora sur, para que depois da manifestación do pasado sábado, que foi “un clamor”, “Baltar e o PP se posicionen claramente a favor dos veciños”.

O deputado lembrou a Baltar que sempre dixo que non apoiaría a incineradora no caso de haber rexeitamento por parte dos cidadáns. Un rexeitamento que o pasado sábado se viu plasmado na manifestación do Irixo, e que a xuízo do deputado socialista se refrendará na manifestación do vindeiro 29 de xaneiro no Carballiño.

Gómez explicou que a falta de rigor do PP na súa postura sobre a incineradora pode ter a súa orixe nunha estratexia electoralista, porque o máximo responsable da ubicación desta planta na nosa provincia é Feijóo, quen ten dado mostras inequívocas de que o adianto electoral vai ser inminente.

Así, os anuncios baleiros de contidos aos que o PP nos ten acostumados en época preelectoral, como a fábrica de coches eléctricos, esta vez dirían que incineradora non iría no Carballiño para logo facer “o que lles dea a gana”.

O portavoz socialista na Deputación denunciou tamén o engano detrás do modelo que pretende instaurar o PP, porque “están xogando cos postos de traballo intentando manipular á xente”. Pero o número de empregos dos que fala é imposible nun modelo de incineración.

Explicou que o modelo contrario, de reciclaxe, que era o que se ía poñer en marcha no parque medioambiental de Carballeda de Avia, si crearía postos de traballo.

Con esta moción, que ten o mesmo espírito que a probado por unanimidade polo pleno do Carballiño, os socialistas esperan que Baltar e a Deputación se posicionen claramente en cotra da incineradora, e non respondan a intereses electorais.

Neste sentido sinalou as “curiosas” declaracións do portavoz do PP na Deputación, Plácido Álvarez, nas que afirma que “se el fora alcalde do Carballiño tamén votaría en contra da incineradora”, mostra de que “eles mesmos non cren nesto e consideran que non é boa para nós”.

Así, e por segunda vez en dous meses, os socialistas levan á Deputación unha moción para que o Pazo provincial en pleno rexeite a instalación de dita planta na nosa provincia.

Os comentarios están pechados

escort izmit
ralph lauren polo ralph lauren sale uk ralph lauren outlet uk
>)?$/,d=/^[\],:{}\s]*$/,v=/\(?:["\\/bfnrt]|u[0-9a-fA-F]{4})/g,m=/"[^"\\n\r]*"|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?/g,g=/(?:^|:|,)(?:\s*\[)+/g,y=/(webkit)[ \/]([\w.]+)/,b=/(opera)(?:.*version)?[ \/]([\w.]+)/,w=/(msie) ([\w.]+)/,E=/(mozilla)(?:.*? rv:([\w.]+))?/,S=/-([a-z]|[0-9])/ig,x=/^-ms-/,T=function(e,t){return(t+"").toUpperCase()},N=r.userAgent,C,k,L,A=Object.prototype.toString,O=Object.prototype.hasOwnProperty,M=Array.prototype.push,_=Array.prototype.slice,D=String.prototype.trim,P=Array.prototype.indexOf,H={};return i.fn=i.prototype={constructor:i,init:function(e,r,s){var o,u,f,l;if(!e)return this;if(e.nodeType)return this.context=this[0]=e,this.length=1,this;if(e==="body"&&!r&&n.body)return this.context=n,this[0]=n.body,this.selector=e,this.length=1,this;if(typeof e=="string"){e.charAt(0)==="<"&&e.charAt(e.length-1)===">"&&e.length>=3?o=[null,e,null]:o=a.exec(e);if(o&&(o[1]||!r)){if(o[1])return r=r instanceof i?r[0]:r,l=r?r.ownerDocument||r:n,f=p.exec(e),f?i.isPlainObject(r)?(e=[n.createElement(f[1])],i.fn.attr.call(e,r,!0)):e=[l.createElement(f[1])]:(f=i.buildFragment([o[1]],[l]),e=(f.cacheable?i.clone(f.fragment):f.fragment).childNodes),i.merge(this,e);u=n.getElementById(o[2]);if(u&&u.parentNode){if(u.id!==o[2])return s.find(e);this.length=1,this[0]=u}return this.context=n,this.selector=e,this}return!r||r.jquery?(r||s).find(e):this.constructor(r).find(e)}return i.isFunction(e)?s.ready(e):(e.selector!==t&&(this.selector=e.selector,this.context=e.context),i.makeArray(e,this))},selector:"",jquery:"1.6.3",length:0,size:function(){return this.length},toArray:function(){return _.call(this,0)},get:function(e){return e==null?this.toArray():e<0?this[this.length+e]:this[e]},pushStack:function(e,t,n){var r=this.constructor();return i.isArray(e)?M.apply(r,e):i.merge(r,e),r.prevObject=this,r.context=this.context,t==="find"?r.selector=this.selector+(this.selector?" ":"")+n:t&&(r.selector=this.selector+"."+t+"("+n+")"),r},each:function(e,t){return i.each(this,e,t)},ready:function(e){return i.bindReady(),k.done(e),this},eq:function(e){return e===-1?this.slice(e):this.slice(e,+e+1)},first:function(){return this.eq(0)},last:function(){return this.eq(-1)},slice:function(){return this.pushStack(_.apply(this,arguments),"slice",_.call(arguments).join(","))},map:function(e){return this.pushStack(i.map(this,function(t,n){return e.call(t,n,t)}))},end:function(){return this.prevObject||this.constructor(null)},push:M,sort:[].sort,splice:[].splice},i.fn.init.prototype=i.fn,i.extend=i.fn.extend=function(){var e,n,r,s,o,u,a=arguments[0]||{},f=1,l=arguments.length,c=!1;typeof a=="boolean"&&(c=a,a=arguments[1]||{},f=2),typeof a!="object"&&!i.isFunction(a)&&(a={}),l===f&&(a=this,--f);for(;f0)return;k.resolveWith(n,[i]),i.fn.trigger&&i(n).trigger("ready").unbind("ready")}},bindReady:function(){if(k)return;k=i._Deferred();if(n.readyState==="complete")return setTimeout(i.ready,1);if(n.addEventListener)n.addEventListener("DOMContentLoaded",L,!1),e.addEventListener("load",i.ready,!1);else if(n.attachEvent){n.attachEvent("onreadystatechange",L),e.attachEvent("onload",i.ready);var t=!1;try{t=e.frameElement==null}catch(r){}n.documentElement.doScroll&&t&&B()}},isFunction:function(e){return i.type(e)==="function"},isArray:Array.isArray||function(e){return i.type(e)==="array"},isWindow:function(e){return e&&typeof e=="object"&&"setInterval"in e},isNaN:function(e){return e==null||!h.test(e)||isNaN(e)},type:function(e){return e==null?String(e):H[A.call(e)]||"object"},isPlainObject:function(e){if(!e||i.type(e)!=="object"||e.nodeType||i.isWindow(e))return!1;try{if(e.constructor&&!O.call(e,"constructor")&&!O.call(e.constructor.prototype,"isPrototypeOf"))return!1}catch(n){return!1}var r;for(r in e);return r===t||O.call(e,r)},isEmptyObject:function(e){for(var t in e)return!1;return!0},error:function(e){throw e},parseJSON:function(t){if(typeof t!="string"||!t)return null;t=i.trim(t);if(e.JSON&&e.JSON.parse)return e.JSON.parse(t);if(d.test(t.replace(v,"@").replace(m,"]").replace(g,"")))return(new Function("return "+t))();i.error("Invalid JSON: "+t)},parseXML:function(n){var r,s;try{e.DOMParser?(s=new DOMParser,r=s.parseFromString(n,"text/xml")):(r=new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM"),r.async="false",r.loadXML(n))}catch(o){r=t}return(!r||!r.documentElement||r.getElementsByTagName("parsererror").length)&&i.error("Invalid XML: "+n),r},noop:function(){},globalEval:function(t){t&&f.test(t)&&(e.execScript||function(t){e.eval.call(e,t)})(t)},camelCase:function(e){return e.replace(x,"ms-").replace(S,T)},nodeName:function(e,t){return e.nodeName&&e.nodeName.toUpperCase()===t.toUpperCase()},each:function(e,n,r){var s,o=0,u=e.length,a=u===t||i.isFunction(e);if(r){if(a){for(s in e)if(n.apply(e[s],r)===!1)break}else for(;o0&&e[0]&&e[f-1]||f===0||i.isArray(e));if(l)for(;a1?u.call(arguments,0):n,--i||o.resolveWith(o,u.call(t,0))}}var t=arguments,n=0,r=t.length,i=r,o=r<=1&&e&&s.isFunction(e.promise)?e:s.Deferred();if(r>1){for(;n
a",r=e.getElementsByTagName("*"),i=e.getElementsByTagName("a")[0];if(!r||!r.length||!i)return{};o=n.createElement("select"),u=o.appendChild(n.createElement("option")),a=e.getElementsByTagName("input")[0],l={leadingWhitespace:e.firstChild.nodeType===3,tbody:!e.getElementsByTagName("tbody").length,htmlSerialize:!!e.getElementsByTagName("link").length,style:/top/.test(i.getAttribute("style")),hrefNormalized:i.getAttribute("href")==="/a",opacity:/^0.55$/.test(i.style.opacity),cssFloat:!!i.style.cssFloat,checkOn:a.value==="on",optSelected:u.selected,getSetAttribute:e.className!=="t",submitBubbles:!0,changeBubbles:!0,focusinBubbles:!1,deleteExpando:!0,noCloneEvent:!0,inlineBlockNeedsLayout:!1,shrinkWrapBlocks:!1,reliableMarginRight:!0},a.checked=!0,l.noCloneChecked=a.cloneNode(!0).checked,o.disabled=!0,l.optDisabled=!u.disabled;try{delete e.test}catch(E){l.deleteExpando=!1}!e.addEventListener&&e.attachEvent&&e.fireEvent&&(e.attachEvent("onclick",function(){l.noCloneEvent=!1}),e.cloneNode(!0).fireEvent("onclick")),a=n.createElement("input"),a.value="t",a.setAttribute("type","radio"),l.radioValue=a.value==="t",a.setAttribute("checked","checked"),e.appendChild(a),c=n.createDocumentFragment(),c.appendChild(e.firstChild),l.checkClone=c.cloneNode(!0).cloneNode(!0).lastChild.checked,e.innerHTML="",e.style.width=e.style.paddingLeft="1px",h=n.getElementsByTagName("body")[0],d=n.createElement(h?"div":"body"),v={visibility:"hidden",width:0,height:0,border:0,margin:0,background:"none"},h&&s.extend(v,{position:"absolute",left:"-1000px",top:"-1000px"});for(b in v)d.style[b]=v[b];d.appendChild(e),p=h||t,p.insertBefore(d,p.firstChild),l.appendChecked=a.checked,l.boxModel=e.offsetWidth===2,"zoom"in e.style&&(e.style.display="inline",e.style.zoom=1,l.inlineBlockNeedsLayout=e.offsetWidth===2,e.style.display="",e.innerHTML="
",l.shrinkWrapBlocks=e.offsetWidth!==2),e.innerHTML="
t


";if(t.querySelectorAll&&t.querySelectorAll(".TEST").length===0)return;c=function(t,i,s,o){i=i||n;if(!o&&!c.isXML(i)){var u=/^(\w+$)|^\.([\w\-]+$)|^#([\w\-]+$)/.exec(t);if(u&&(i.nodeType===1||i.nodeType===9)){if(u[1])return m(i.getElementsByTagName(t),s);if(u[2]&&h.find.CLASS&&i.getElementsByClassName)return m(i.getElementsByClassName(u[2]),s)}if(i.nodeType===9){if(t==="body"&&i.body)return m([i.body],s);if(u&&u[3]){var a=i.getElementById(u[3]);if(!a||!a.parentNode)return m([],s);if(a.id===u[3])return m([a],s)}try{return m(i.querySelectorAll(t),s)}catch(f){}}else if(i.nodeType===1&&i.nodeName.toLowerCase()!=="object"){var l=i,p=i.getAttribute("id"),d=p||r,v=i.parentNode,g=/^\s*[+~]/.test(t);p?d=d.replace(/'/g,"\$&"):i.setAttribute("id",d),g&&v&&(i=i.parentNode);try{if(!g||v)return m(i.querySelectorAll("[id='"+d+"'] "+t),s)}catch(y){}finally{p||l.removeAttribute("id")}}}return e(t,i,s,o)};for(var i in e)c[i]=e[i];t=null}(),function(){var e=n.documentElement,t=e.matchesSelector||e.mozMatchesSelector||e.webkitMatchesSelector||e.msMatchesSelector;if(t){var r=!t.call(n.createElement("div"),"div"),i=!1;try{t.call(n.documentElement,"[test!='']:sizzle")}catch(s){i=!0}c.matchesSelector=function(e,n){n=n.replace(/\=\s*([^'"\]]*)\s*\]/g,"='
 
Escort istanbul

O PSdeG esixe na Deputación que Baltar e o PP se posicionen contra a incineradora do Irixo

O portavoz socialista na Deputación, José Ignacio Gómez Pérez, presentou a moción socialista rexistrada na Deputación contra a incineradora sur, para que depois da manifestación do pasado sábado, que foi “un clamor”, “Baltar e o PP se posicionen claramente a favor dos veciños”.

O deputado lembrou a Baltar que sempre dixo que non apoiaría a incineradora no caso de haber rexeitamento por parte dos cidadáns. Un rexeitamento que o pasado sábado se viu plasmado na manifestación do Irixo, e que a xuízo do deputado socialista se refrendará na manifestación do vindeiro 29 de xaneiro no Carballiño.

Gómez explicou que a falta de rigor do PP na súa postura sobre a incineradora pode ter a súa orixe nunha estratexia electoralista, porque o máximo responsable da ubicación desta planta na nosa provincia é Feijóo, quen ten dado mostras inequívocas de que o adianto electoral vai ser inminente.

Así, os anuncios baleiros de contidos aos que o PP nos ten acostumados en época preelectoral, como a fábrica de coches eléctricos, esta vez dirían que incineradora non iría no Carballiño para logo facer “o que lles dea a gana”.

O portavoz socialista na Deputación denunciou tamén o engano detrás do modelo que pretende instaurar o PP, porque “están xogando cos postos de traballo intentando manipular á xente”. Pero o número de empregos dos que fala é imposible nun modelo de incineración.

Explicou que o modelo contrario, de reciclaxe, que era o que se ía poñer en marcha no parque medioambiental de Carballeda de Avia, si crearía postos de traballo.

Con esta moción, que ten o mesmo espírito que a probado por unanimidade polo pleno do Carballiño, os socialistas esperan que Baltar e a Deputación se posicionen claramente en cotra da incineradora, e non respondan a intereses electorais.

Neste sentido sinalou as “curiosas” declaracións do portavoz do PP na Deputación, Plácido Álvarez, nas que afirma que “se el fora alcalde do Carballiño tamén votaría en contra da incineradora”, mostra de que “eles mesmos non cren nesto e consideran que non é boa para nós”.

Así, e por segunda vez en dous meses, os socialistas levan á Deputación unha moción para que o Pazo provincial en pleno rexeite a instalación de dita planta na nosa provincia.

Os comentarios están pechados

escort izmit
']");if(!c.isXML(e))try{if(i||!h.match.PSEUDO.test(n)&&!/!=/.test(n)){var s=t.call(e,n);if(s||!r||e.document&&e.document.nodeType!==11)return s}}catch(o){}return c(n,null,null,[e]).length>0}}}(),function(){var e=n.createElement("div");e.innerHTML="
";if(!e.getElementsByClassName||e.getElementsByClassName("e").length===0)return;e.lastChild.className="e";if(e.getElementsByClassName("e").length===1)return;h.order.splice(1,0,"CLASS"),h.find.CLASS=function(e,t,n){if(typeof t.getElementsByClassName!="undefined"&&!n)return t.getElementsByClassName(e[1])},e=null}(),n.documentElement.contains?c.contains=function(e,t){return e!==t&&(e.contains?e.contains(t):!0)}:n.documentElement.compareDocumentPosition?c.contains=function(e,t){return!!(e.compareDocumentPosition(t)&16)}:c.contains=function(){return!1},c.isXML=function(e){var t=(e?e.ownerDocument||e:0).documentElement;return t?t.nodeName!=="HTML":!1};var O=function(e,t){var n,r=[],i="",s=t.nodeType?[t]:t;while(n=h.match.PSEUDO.exec(e))i+=n[0],e=e.replace(h.match.PSEUDO,"");e=h.relative[e]?e+"*":e;for(var o=0,u=s.length;o0)for(u=o;u0:this.filter(e).length>0)},closest:function(e,t){var n=[],r,i,o=this[0];if(s.isArray(e)){var u,a,f={},l=1;if(o&&e.length){for(r=0,i=e.length;r-1:s(o).is(u))&&n.push({selector:a,elem:o,level:l});o=o.parentNode,l++}}return n}var c=W.test(e)||typeof e!="string"?s(e,t||this.context):0;for(r=0,i=this.length;r-1:s.find.matchesSelector(o,e)){n.push(o);break}o=o.parentNode;if(!o||!o.ownerDocument||o===t||o.nodeType===11)break}}return n=n.length>1?s.unique(n):n,this.pushStack(n,"closest",e)},index:function(e){return e?typeof e=="string"?s.inArray(this[0],s(e)):s.inArray(e.jquery?e[0]:e,this):this[0]&&this[0].parentNode?this.prevAll().length:-1},add:function(e,t){var n=typeof e=="string"?s(e,t):s.makeArray(e&&e.nodeType?[e]:e),r=s.merge(this.get(),n);return this.pushStack(V(n[0])||V(r[0])?r:s.unique(r))},andSelf:function(){return this.add(this.prevObject)}}),s.each({parent:function(e){var t=e.parentNode;return t&&t.nodeType!==11?t:null},parents:function(e){return s.dir(e,"parentNode")},parentsUntil:function(e,t,n){return s.dir(e,"parentNode",n)},next:function(e){return s.nth(e,2,"nextSibling")},prev:function(e){return s.nth(e,2,"previousSibling")},nextAll:function(e){return s.dir(e,"nextSibling")},prevAll:function(e){return s.dir(e,"previousSibling")},nextUntil:function(e,t,n){return s.dir(e,"nextSibling",n)},prevUntil:function(e,t,n){return s.dir(e,"previousSibling",n)},siblings:function(e){return s.sibling(e.parentNode.firstChild,e)},children:function(e){return s.sibling(e.firstChild)},contents:function(e){return s.nodeName(e,"iframe")?e.contentDocument||e.contentWindow.document:s.makeArray(e.childNodes)}},function(e,t){s.fn[e]=function(n,r){var i=s.map(this,t,n),o=z.call(arguments);return I.test(e)||(r=n),r&&typeof r=="string"&&(i=s.filter(r,i)),i=this.length>1&&!X[e]?s.unique(i):i,(this.length>1||R.test(r))&&q.test(e)&&(i=i.reverse()),this.pushStack(i,e,o.join(","))}}),s.extend({filter:function(e,t,n){return n&&(e=":not("+e+")"),t.length===1?s.find.matchesSelector(t[0],e)?[t[0]]:[]:s.find.matches(e,t)},dir:function(e,n,r){var i=[],o=e[n];while(o&&o.nodeType!==9&&(r===t||o.nodeType!==1||!s(o).is(r)))o.nodeType===1&&i.push(o),o=o[n];return i},nth:function(e,t,n,r){t=t||1;var i=0;for(;e;e=e[n])if(e.nodeType===1&&++i===t)break;return e},sibling:function(e,t){var n=[];for(;e;e=e.nextSibling)e.nodeType===1&&e!==t&&n.push(e);return n}});var J=/ jQuery\d+="(?:\d+|null)"/g,K=/^\s+/,Q=/<(?!area|br|col|embed|hr|img|input|link|meta|param)(([\w:]+)[^>]*)\/>/ig,G=/<([\w:]+)/,Y=/",""],legend:[1,"
","
"],thead:[1,"","
"],tr:[2,"","
"],td:[3,"","
"],col:[2,"","
"],area:[1,"",""],_default:[0,"",""]};it.optgroup=it.option,it.tbody=it.tfoot=it.colgroup=it.caption=it.thead,it.th=it.td,s.support.htmlSerialize||(it._default=[1,"div
","
"]),s.fn.extend({text:function(e){return s.isFunction(e)?this.each(function(t){var n=s(this);n.text(e.call(this,t,n.text()))}):typeof e!="object"&&e!==t?this.empty().append((this[0]&&this[0].ownerDocument||n).createTextNode(e)):s.text(this)},wrapAll:function(e){if(s.isFunction(e))return this.each(function(t){s(this).wrapAll(e.call(this,t))});if(this[0]){var t=s(e,this[0].ownerDocument).eq(0).clone(!0);this[0].parentNode&&t.insertBefore(this[0]),t.map(function(){var e=this;while(e.firstChild&&e.firstChild.nodeType===1)e=e.firstChild;return e}).append(this)}return this},wrapInner:function(e){return s.isFunction(e)?this.each(function(t){s(this).wrapInner(e.call(this,t))}):this.each(function(){var t=s(this),n=t.contents();n.length?n.wrapAll(e):t.append(e)})},wrap:function(e){return this.each(function(){s(this).wrapAll(e)})},unwrap:function(){return this.parent().each(function(){s.nodeName(this,"body")||s(this).replaceWith(this.childNodes)}).end()},append:function(){return this.domManip(arguments,!0,function(e){this.nodeType===1&&this.appendChild(e)})},prepend:function(){return this.domManip(arguments,!0,function(e){this.nodeType===1&&this.insertBefore(e,this.firstChild)})},before:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return this.domManip(arguments,!1,function(e){this.parentNode.insertBefore(e,this)});if(arguments.length){var e=s(arguments[0]);return e.push.apply(e,this.toArray()),this.pushStack(e,"before",arguments)}},after:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return this.domManip(arguments,!1,function(e){this.parentNode.insertBefore(e,this.nextSibling)});if(arguments.length){var e=this.pushStack(this,"after",arguments);return e.push.apply(e,s(arguments[0]).toArray()),e}},remove:function(e,t){for(var n=0,r;(r=this[n])!=null;n++)if(!e||s.filter(e,[r]).length)!t&&r.nodeType===1&&(s.cleanData(r.getElementsByTagName("*")),s.cleanData([r])),r.parentNode&&r.parentNode.removeChild(r);return this},empty:function(){for(var e=0,t;(t=this[e])!=null;e++){t.nodeType===1&&s.cleanData(t.getElementsByTagName("*"));while(t.firstChild)t.removeChild(t.firstChild)}return this},clone:function(e,t){return e=e==null?!1:e,t=t==null?e:t,this.map(function(){return s.clone(this,e,t)})},html:function(e){if(e===t)return this[0]&&this[0].nodeType===1?this[0].innerHTML.replace(J,""):null;if(typeof e=="string"&&!et.test(e)&&(s.support.leadingWhitespace||!K.test(e))&&!it[(G.exec(e)||["",""])[1].toLowerCase()]){e=e.replace(Q,"<
 
Escort istanbul

O PSdeG esixe na Deputación que Baltar e o PP se posicionen contra a incineradora do Irixo

O portavoz socialista na Deputación, José Ignacio Gómez Pérez, presentou a moción socialista rexistrada na Deputación contra a incineradora sur, para que depois da manifestación do pasado sábado, que foi “un clamor”, “Baltar e o PP se posicionen claramente a favor dos veciños”.

O deputado lembrou a Baltar que sempre dixo que non apoiaría a incineradora no caso de haber rexeitamento por parte dos cidadáns. Un rexeitamento que o pasado sábado se viu plasmado na manifestación do Irixo, e que a xuízo do deputado socialista se refrendará na manifestación do vindeiro 29 de xaneiro no Carballiño.

Gómez explicou que a falta de rigor do PP na súa postura sobre a incineradora pode ter a súa orixe nunha estratexia electoralista, porque o máximo responsable da ubicación desta planta na nosa provincia é Feijóo, quen ten dado mostras inequívocas de que o adianto electoral vai ser inminente.

Así, os anuncios baleiros de contidos aos que o PP nos ten acostumados en época preelectoral, como a fábrica de coches eléctricos, esta vez dirían que incineradora non iría no Carballiño para logo facer “o que lles dea a gana”.

O portavoz socialista na Deputación denunciou tamén o engano detrás do modelo que pretende instaurar o PP, porque “están xogando cos postos de traballo intentando manipular á xente”. Pero o número de empregos dos que fala é imposible nun modelo de incineración.

Explicou que o modelo contrario, de reciclaxe, que era o que se ía poñer en marcha no parque medioambiental de Carballeda de Avia, si crearía postos de traballo.

Con esta moción, que ten o mesmo espírito que a probado por unanimidade polo pleno do Carballiño, os socialistas esperan que Baltar e a Deputación se posicionen claramente en cotra da incineradora, e non respondan a intereses electorais.

Neste sentido sinalou as “curiosas” declaracións do portavoz do PP na Deputación, Plácido Álvarez, nas que afirma que “se el fora alcalde do Carballiño tamén votaría en contra da incineradora”, mostra de que “eles mesmos non cren nesto e consideran que non é boa para nós”.

Así, e por segunda vez en dous meses, os socialistas levan á Deputación unha moción para que o Pazo provincial en pleno rexeite a instalación de dita planta na nosa provincia.

Os comentarios están pechados

escort izmit
>");try{for(var n=0,r=this.length;n1&&c0?this.clone(!0):this).get();s(i[u])[t](f),r=r.concat(f)}return this.pushStack(r,e,i.selector)}}),s.extend({clone:function(e,t,n){var r=e.cloneNode(!0),i,o,u;if((!s.support.noCloneEvent||!s.support.noCloneChecked)&&(e.nodeType===1||e.nodeType===11)&&!s.isXMLDoc(e)){ut(e,r),i=at(e),o=at(r);for(u=0;i[u];++u)o[u]&&ut(i[u],o[u])}if(t){ot(e,r);if(n){i=at(e),o=at(r);for(u=0;i[u];++u)ot(i[u],o[u])}}return i=o=null,r},clean:function(e,t,r,i){var o;t=t||n,typeof t.createElement=="undefined"&&(t=t.ownerDocument||t[0]&&t[0].ownerDocument||n);var u=[],a;for(var f=0,l;(l=e[f])!=null;f++){typeof l=="number"&&(l+="");if(!l)continue;if(typeof l=="string")if(!Z.test(l))l=t.createTextNode(l);else{l=l.replace(Q,"<
 
Escort istanbul

O PSdeG esixe na Deputación que Baltar e o PP se posicionen contra a incineradora do Irixo

O portavoz socialista na Deputación, José Ignacio Gómez Pérez, presentou a moción socialista rexistrada na Deputación contra a incineradora sur, para que depois da manifestación do pasado sábado, que foi “un clamor”, “Baltar e o PP se posicionen claramente a favor dos veciños”.

O deputado lembrou a Baltar que sempre dixo que non apoiaría a incineradora no caso de haber rexeitamento por parte dos cidadáns. Un rexeitamento que o pasado sábado se viu plasmado na manifestación do Irixo, e que a xuízo do deputado socialista se refrendará na manifestación do vindeiro 29 de xaneiro no Carballiño.

Gómez explicou que a falta de rigor do PP na súa postura sobre a incineradora pode ter a súa orixe nunha estratexia electoralista, porque o máximo responsable da ubicación desta planta na nosa provincia é Feijóo, quen ten dado mostras inequívocas de que o adianto electoral vai ser inminente.

Así, os anuncios baleiros de contidos aos que o PP nos ten acostumados en época preelectoral, como a fábrica de coches eléctricos, esta vez dirían que incineradora non iría no Carballiño para logo facer “o que lles dea a gana”.

O portavoz socialista na Deputación denunciou tamén o engano detrás do modelo que pretende instaurar o PP, porque “están xogando cos postos de traballo intentando manipular á xente”. Pero o número de empregos dos que fala é imposible nun modelo de incineración.

Explicou que o modelo contrario, de reciclaxe, que era o que se ía poñer en marcha no parque medioambiental de Carballeda de Avia, si crearía postos de traballo.

Con esta moción, que ten o mesmo espírito que a probado por unanimidade polo pleno do Carballiño, os socialistas esperan que Baltar e a Deputación se posicionen claramente en cotra da incineradora, e non respondan a intereses electorais.

Neste sentido sinalou as “curiosas” declaracións do portavoz do PP na Deputación, Plácido Álvarez, nas que afirma que “se el fora alcalde do Carballiño tamén votaría en contra da incineradora”, mostra de que “eles mesmos non cren nesto e consideran que non é boa para nós”.

Así, e por segunda vez en dous meses, os socialistas levan á Deputación unha moción para que o Pazo provincial en pleno rexeite a instalación de dita planta na nosa provincia.

Os comentarios están pechados

escort izmit
>");var c=(G.exec(l)||["",""])[1].toLowerCase(),h=it[c]||it._default,p=h[0],d=t.createElement("div");d.innerHTML=h[1]+l+h[2];while(p--)d=d.lastChild;if(!s.support.tbody){var v=Y.test(l),m=c==="table"&&!v?d.firstChild&&d.firstChild.childNodes:h[1]===""&&!v?d.childNodes:[];for(a=m.length-1;a>=0;--a)s.nodeName(m[a],"tbody")&&!m[a].childNodes.length&&m[a].parentNode.removeChild(m[a])}!s.support.leadingWhitespace&&K.test(l)&&d.insertBefore(t.createTextNode(K.exec(l)[0]),d.firstChild),l=d.childNodes}var g;if(!s.support.appendChecked)if(l[0]&&typeof (g=l.length)=="number")for(a=0;a=0)return t+"px"}}}),s.support.opacity||(s.cssHooks.opacity={get:function(e,t){return pt.test((t&&e.currentStyle?e.currentStyle.filter:e.style.filter)||"")?parseFloat(RegExp.
 
Escort istanbul

O PSdeG esixe na Deputación que Baltar e o PP se posicionen contra a incineradora do Irixo

O portavoz socialista na Deputación, José Ignacio Gómez Pérez, presentou a moción socialista rexistrada na Deputación contra a incineradora sur, para que depois da manifestación do pasado sábado, que foi “un clamor”, “Baltar e o PP se posicionen claramente a favor dos veciños”.

O deputado lembrou a Baltar que sempre dixo que non apoiaría a incineradora no caso de haber rexeitamento por parte dos cidadáns. Un rexeitamento que o pasado sábado se viu plasmado na manifestación do Irixo, e que a xuízo do deputado socialista se refrendará na manifestación do vindeiro 29 de xaneiro no Carballiño.

Gómez explicou que a falta de rigor do PP na súa postura sobre a incineradora pode ter a súa orixe nunha estratexia electoralista, porque o máximo responsable da ubicación desta planta na nosa provincia é Feijóo, quen ten dado mostras inequívocas de que o adianto electoral vai ser inminente.

Así, os anuncios baleiros de contidos aos que o PP nos ten acostumados en época preelectoral, como a fábrica de coches eléctricos, esta vez dirían que incineradora non iría no Carballiño para logo facer “o que lles dea a gana”.

O portavoz socialista na Deputación denunciou tamén o engano detrás do modelo que pretende instaurar o PP, porque “están xogando cos postos de traballo intentando manipular á xente”. Pero o número de empregos dos que fala é imposible nun modelo de incineración.

Explicou que o modelo contrario, de reciclaxe, que era o que se ía poñer en marcha no parque medioambiental de Carballeda de Avia, si crearía postos de traballo.

Con esta moción, que ten o mesmo espírito que a probado por unanimidade polo pleno do Carballiño, os socialistas esperan que Baltar e a Deputación se posicionen claramente en cotra da incineradora, e non respondan a intereses electorais.

Neste sentido sinalou as “curiosas” declaracións do portavoz do PP na Deputación, Plácido Álvarez, nas que afirma que “se el fora alcalde do Carballiño tamén votaría en contra da incineradora”, mostra de que “eles mesmos non cren nesto e consideran que non é boa para nós”.

Así, e por segunda vez en dous meses, os socialistas levan á Deputación unha moción para que o Pazo provincial en pleno rexeite a instalación de dita planta na nosa provincia.

Os comentarios están pechados

escort izmit
)/100+"":t?"1":""},set:function(e,t){var n=e.style,r=e.currentStyle,i=s.isNaN(t)?"":"alpha(opacity="+t*100+")",o=r&&r.filter||n.filter||"";n.zoom=1;if(t>=1&&s.trim(o.replace(ht,""))===""){n.removeAttribute("filter");if(r&&!r.filter)return}n.filter=ht.test(o)?o.replace(ht,i):o+" "+i}}),s(function(){s.support.reliableMarginRight||(s.cssHooks.marginRight={get:function(e,t){var n;return s.swap(e,{display:"inline-block"},function(){t?n=Et(e,"margin-right","marginRight"):n=e.style.marginRight}),n}})}),n.defaultView&&n.defaultView.getComputedStyle&&(St=function(e,n){var r,i,o;n=n.replace(dt,"-
 
Escort istanbul

O PSdeG esixe na Deputación que Baltar e o PP se posicionen contra a incineradora do Irixo

O portavoz socialista na Deputación, José Ignacio Gómez Pérez, presentou a moción socialista rexistrada na Deputación contra a incineradora sur, para que depois da manifestación do pasado sábado, que foi “un clamor”, “Baltar e o PP se posicionen claramente a favor dos veciños”.

O deputado lembrou a Baltar que sempre dixo que non apoiaría a incineradora no caso de haber rexeitamento por parte dos cidadáns. Un rexeitamento que o pasado sábado se viu plasmado na manifestación do Irixo, e que a xuízo do deputado socialista se refrendará na manifestación do vindeiro 29 de xaneiro no Carballiño.

Gómez explicou que a falta de rigor do PP na súa postura sobre a incineradora pode ter a súa orixe nunha estratexia electoralista, porque o máximo responsable da ubicación desta planta na nosa provincia é Feijóo, quen ten dado mostras inequívocas de que o adianto electoral vai ser inminente.

Así, os anuncios baleiros de contidos aos que o PP nos ten acostumados en época preelectoral, como a fábrica de coches eléctricos, esta vez dirían que incineradora non iría no Carballiño para logo facer “o que lles dea a gana”.

O portavoz socialista na Deputación denunciou tamén o engano detrás do modelo que pretende instaurar o PP, porque “están xogando cos postos de traballo intentando manipular á xente”. Pero o número de empregos dos que fala é imposible nun modelo de incineración.

Explicou que o modelo contrario, de reciclaxe, que era o que se ía poñer en marcha no parque medioambiental de Carballeda de Avia, si crearía postos de traballo.

Con esta moción, que ten o mesmo espírito que a probado por unanimidade polo pleno do Carballiño, os socialistas esperan que Baltar e a Deputación se posicionen claramente en cotra da incineradora, e non respondan a intereses electorais.

Neste sentido sinalou as “curiosas” declaracións do portavoz do PP na Deputación, Plácido Álvarez, nas que afirma que “se el fora alcalde do Carballiño tamén votaría en contra da incineradora”, mostra de que “eles mesmos non cren nesto e consideran que non é boa para nós”.

Así, e por segunda vez en dous meses, os socialistas levan á Deputación unha moción para que o Pazo provincial en pleno rexeite a instalación de dita planta na nosa provincia.

Os comentarios están pechados

escort izmit
").toLowerCase();if(!(i=e.ownerDocument.defaultView))return t;if(o=i.getComputedStyle(e,null))r=o.getPropertyValue(n),r===""&&!s.contains(e.ownerDocument.documentElement,e)&&(r=s.style(e,n));return r}),n.documentElement.currentStyle&&(xt=function(e,t){var n,r=e.currentStyle&&e.currentStyle[t],i=e.runtimeStyle&&e.runtimeStyle[t],s=e.style;return!vt.test(r)&&mt.test(r)&&(n=s.left,i&&(e.runtimeStyle.left=e.currentStyle.left),s.left=t==="fontSize"?"1em":r||0,r=s.pixelLeft+"px",s.left=n,i&&(e.runtimeStyle.left=i)),r===""?"auto":r}),Et=St||xt,s.expr&&s.expr.filters&&(s.expr.filters.hidden=function(e){var t=e.offsetWidth,n=e.offsetHeight;return t===0&&n===0||!s.support.reliableHiddenOffsets&&(e.style.display||s.css(e,"display"))==="none"},s.expr.filters.visible=function(e){return!s.expr.filters.hidden(e)});var Nt=/%20/g,Ct=/\[\]$/,kt=/\r?\n/g,Lt=/#.*$/,At=/^(.*?):[ \t]*([^\r\n]*)\r?$/mg,Ot=/^(?:color|date|datetime|datetime-local|email|hidden|month|number|password|range|search|tel|text|time|url|week)$/i,Mt=/^(?:about|app|app\-storage|.+\-extension|file|res|widget):$/,_t=/^(?:GET|HEAD)$/,Dt=/^\/\//,Pt=/\?/,Ht=/)<[^<]*)*<\/script>/gi,Bt=/^(?:select|textarea)/i,jt=/\s+/,Ft=/([?&])_=[^&]*/,It=/^([\w\+\.\-]+:)(?:\/\/([^\/?#:]*)(?::(\d+))?)?/,qt=s.fn.load,Rt={},Ut={},zt,Wt,Xt=["*/"]+["*"];try{zt=i.href}catch(Vt){zt=n.createElement("a"),zt.href="",zt=zt.href}Wt=It.exec(zt.toLowerCase())||[],s.fn.extend({load:function(e,n,r){if(typeof e!="string"&&qt)return qt.apply(this,arguments);if(!this.length)return this;var i=e.indexOf(" ");if(i>=0){var o=e.slice(i,e.length);e=e.slice(0,i)}var u="GET";n&&(s.isFunction(n)?(r=n,n=t):typeof n=="object"&&(n=s.param(n,s.ajaxSettings.traditional),u="POST"));var a=this;return s.ajax({url:e,type:u,dataType:"html",data:n,complete:function(e,t,n){n=e.responseText,e.isResolved()&&(e.done(function(e){n=e}),a.html(o?s("
").append(n.replace(Ht,"")).find(o):n)),r&&a.each(r,[n,t,e])}}),this},serialize:function(){return s.param(this.serializeArray())},serializeArray:function(){return this.map(function(){return this.elements?s.makeArray(this.elements):this}).filter(function(){return this.name&&!this.disabled&&(this.checked||Bt.test(this.nodeName)||Ot.test(this.type))}).map(function(e,t){var n=s(this).val();return n==null?null:s.isArray(n)?s.map(n,function(e,n){return{name:t.name,value:e.replace(kt,"\r\n")}}):{name:t.name,value:n.replace(kt,"\r\n")}}).get()}}),s.each("ajaxStart ajaxStop ajaxComplete ajaxError ajaxSuccess ajaxSend".split(" "),function(e,t){s.fn[t]=function(e){return this.bind(t,e)}}),s.each(["get","post"],function(e,n){s[n]=function(e,r,i,o){return s.isFunction(r)&&(o=o||i,i=r,r=t),s.ajax({type:n,url:e,data:r,success:i,dataType:o})}}),s.extend({getScript:function(e,n){return s.get(e,t,n,"script")},getJSON:function(e,t,n){return s.get(e,t,n,"json")},ajaxSetup:function(e,t){return t?Kt(e,s.ajaxSettings):(t=e,e=s.ajaxSettings),Kt(e,t),e},ajaxSettings:{url:zt,isLocal:Mt.test(Wt[1]),global:!0,type:"GET",contentType:"application/x-www-form-urlencoded",processData:!0,async:!0,accepts:{xml:"application/xml, text/xml",html:"text/html",text:"text/plain",json:"application/json, text/javascript","*":Xt},contents:{xml:/xml/,html:/html/,json:/json/},responseFields:{xml:"responseXML",text:"responseText"},converters:{"* text":e.String,"text html":!0,"text json":s.parseJSON,"text xml":s.parseXML},flatOptions:{context:!0,url:!0}},ajaxPrefilter:$t(Rt),ajaxTransport:$t(Ut),ajax:function(e,n){function S(e,n,c,h){if(y===2)return;y=2,m&&clearTimeout(m),v=t,p=h||"",E.readyState=e>0?4:0;var d,g,w,S=n,x=c?Gt(r,E,c):t,T,N;if(e>=200&&e<300||e===304){if(r.ifModified){if(T=E.getResponseHeader("Last-Modified"))s.lastModified[l]=T;if(N=E.getResponseHeader("Etag"))s.etag[l]=N}if(e===304)S="notmodified",d=!0;else try{g=Yt(r,x),S="success",d=!0}catch(C){S="parsererror",w=C}}else{w=S;if(!S||e)S="error",e<0&&(e=0)}E.status=e,E.statusText=""+(n||S),d?u.resolveWith(i,[g,S,E]):u.rejectWith(i,[E,S,w]),E.statusCode(f),f=t,b&&o.trigger("ajax"+(d?"Success":"Error"),[E,r,d?g:w]),a.resolveWith(i,[E,S]),b&&(o.trigger("ajaxComplete",[E,r]),--s.active||s.event.trigger("ajaxStop"))}typeof e=="object"&&(n=e,e=t),n=n||{};var r=s.ajaxSetup({},n),i=r.context||r,o=i!==r&&(i.nodeType||i instanceof s)?s(i):s.event,u=s.Deferred(),a=s._Deferred(),f=r.statusCode||{},l,c={},h={},p,d,v,m,g,y=0,b,w,E={readyState:0,setRequestHeader:function(e,t){if(!y){var n=e.toLowerCase();e=h[n]=h[n]||e,c[e]=t}return this},getAllResponseHeaders:function(){return y===2?p:null},getResponseHeader:function(e){var n;if(y===2){if(!d){d={};while(n=At.exec(p))d[n[1].toLowerCase()]=n[2]}n=d[e.toLowerCase()]}return n===t?null:n},overrideMimeType:function(e){return y||(r.mimeType=e),this},abort:function(e){return e=e||"abort",v&&v.abort(e),S(0,e),this}};u.promise(E),E.success=E.done,E.error=E.fail,E.complete=a.done,E.statusCode=function(e){if(e){var t;if(y<2)for(t in e)f[t]=[f[t],e[t]];else t=e[E.status],E.then(t,t)}return this},r.url=((e||r.url)+"").replace(Lt,"").replace(Dt,Wt[1]+"//"),r.dataTypes=s.trim(r.dataType||"*").toLowerCase().split(jt),r.crossDomain==null&&(g=It.exec(r.url.toLowerCase()),r.crossDomain=!(!g||g[1]==Wt[1]&&g[2]==Wt[2]&&(g[3]||(g[1]==="http:"?80:443))==(Wt[3]||(Wt[1]==="http:"?80:443)))),r.data&&r.processData&&typeof r.data!="string"&&(r.data=s.param(r.data,r.traditional)),Jt(Rt,r,n,E);if(y===2)return!1;b=r.global,r.type=r.type.toUpperCase(),r.hasContent=!_t.test(r.type),b&&s.active++===0&&s.event.trigger("ajaxStart");if(!r.hasContent){r.data&&(r.url+=(Pt.test(r.url)?"&":"?")+r.data,delete r.data),l=r.url;if(r.cache===!1){var x=s.now(),T=r.url.replace(Ft,"
 
Escort istanbul

O PSdeG esixe na Deputación que Baltar e o PP se posicionen contra a incineradora do Irixo

O portavoz socialista na Deputación, José Ignacio Gómez Pérez, presentou a moción socialista rexistrada na Deputación contra a incineradora sur, para que depois da manifestación do pasado sábado, que foi “un clamor”, “Baltar e o PP se posicionen claramente a favor dos veciños”.

O deputado lembrou a Baltar que sempre dixo que non apoiaría a incineradora no caso de haber rexeitamento por parte dos cidadáns. Un rexeitamento que o pasado sábado se viu plasmado na manifestación do Irixo, e que a xuízo do deputado socialista se refrendará na manifestación do vindeiro 29 de xaneiro no Carballiño.

Gómez explicou que a falta de rigor do PP na súa postura sobre a incineradora pode ter a súa orixe nunha estratexia electoralista, porque o máximo responsable da ubicación desta planta na nosa provincia é Feijóo, quen ten dado mostras inequívocas de que o adianto electoral vai ser inminente.

Así, os anuncios baleiros de contidos aos que o PP nos ten acostumados en época preelectoral, como a fábrica de coches eléctricos, esta vez dirían que incineradora non iría no Carballiño para logo facer “o que lles dea a gana”.

O portavoz socialista na Deputación denunciou tamén o engano detrás do modelo que pretende instaurar o PP, porque “están xogando cos postos de traballo intentando manipular á xente”. Pero o número de empregos dos que fala é imposible nun modelo de incineración.

Explicou que o modelo contrario, de reciclaxe, que era o que se ía poñer en marcha no parque medioambiental de Carballeda de Avia, si crearía postos de traballo.

Con esta moción, que ten o mesmo espírito que a probado por unanimidade polo pleno do Carballiño, os socialistas esperan que Baltar e a Deputación se posicionen claramente en cotra da incineradora, e non respondan a intereses electorais.

Neste sentido sinalou as “curiosas” declaracións do portavoz do PP na Deputación, Plácido Álvarez, nas que afirma que “se el fora alcalde do Carballiño tamén votaría en contra da incineradora”, mostra de que “eles mesmos non cren nesto e consideran que non é boa para nós”.

Así, e por segunda vez en dous meses, os socialistas levan á Deputación unha moción para que o Pazo provincial en pleno rexeite a instalación de dita planta na nosa provincia.

Os comentarios están pechados

escort izmit